AB ateliér

AB Ateliér sídlo

KONTAKT

AB-ATELIÉR
Karola Sidora 34,
SK-03401 Ružomberok
mobil: +421.905.622886
eMail: bistan@ab-atelier.sk
IČO: 37907719
DIČ: SK1020483948

IMPRESUM

Zodpovedný:
Ing. arch. Martin Bišťan
EČ: 0094AA

Autori fotografií:
Martin Bišťan
Igor Kupčo
Michal Pišný
Vlado Yurkovic

Koncept a realizácia:
Inxternet Creative Solutions
Nürnberg
DIČ: DE1020483948

Webdesign: Martin Petovsky
Programovanie: Márius Rak

© copyright 2016. Všetky práva vyhradené.