AB ateliér

Hotel**** Jasná

Novostavba a prestavba

Autori: Martin Bišťan, Juraj Záhorec, Róbert Weidlich
Spolupráca: Michal Vierik, Peter Sálus

Hmota hotela so stúpajúcou zaoblenou zatrávnenou strechou v tvare priamkovej plochy, ktorá je akoby pokračovaním svahu vytvára novú dominantu strediska
a zároveň poskytuje okrem estetického zážitku aj dostatočný obostavaný priestor pre hotelové aktivity ubytovanie hostí a pre apartmány v horných podlažiach. Na poschodí wellnessu je situovaná reštaurácia s multifunkčným využitím a výhľadom do zelene. Tvar striech a kompozícia stúpajúcich hmôt je navrhnutý v intenciách horskej architektúry a plne zapadá do horského prostredia Nízkych Tatier. Sviežosť navrhovanej architektúry dotvára celú kompozíciu okolitých hmôt a svojim „zeleným“ poňatím architektúry vytvára súdobý názor na najnovšie trendy horskej architektúry.