AB ateliér

História

Ab ateliér založili v marci 1992 architekti Martin Bišťan a Peter Abonyi. Po odchode Petra Abonyiho je od roku 1993 vedúcim ateliéru Martin Bišťan. Ateliér sa v tomto roku presťahoval do vlastnej budovy. V rokoch 1995 až 1999 sa postupne zvyšoval počet členov ateliéru na súčasných 6 stálych pracovníkov a 10 externistov.

Od založenia ateliéru sme spolupracovali so 14-timi mladými architektami, ktorých sme si vychovali počas štúdii priamo v praxi. Spolupracujeme z renomovanými profesistami Vierou Brestovskou, Ľudom Beťkom, Tomášom Tarageľom, Ľubom Keľhom, Pavlom Husarčíkom, Ivanom Tatalom, Alenou Černákovou a inými.

Ing. arch. Martin Bišťan

narodený 1955 v Bratislave, manželka Mária, deti Matúš, Veronika, Mária, Andrea a Alžbeta

1970

Ako 15 ročný – brigáda u architekta Štefana Svetka. Práve sa dokončoval projekt budovy Slovenského rozhlasu

1974-1980

Fakulta architektúry SVŠT Bratislava


2015

Rekonštrukcie pam. drevených domov vo Vlkolínci

2015

Projekt AB Dunajská Lužná

2015

Wellness Veľká Lomnica, 23 apartmánov Veľká Lomnica

2014

Hotel Jasná súťaž

2014

Fara Lomná – dostavba areálu kostola – štúdia

2014

Dom Kvetnica

2014

V súťaži STAVBA ROKA získal Hotel Rozsutec cenu verejnosti

2014

Interiéry Ab- MTS Krivá

2014

Príchod Petra Sálusa do ateliéru

2013

Chata Martinky, Interiér kostola Michalovce

2013

Rekreačný areál Veľká Lomnica

2012

Vila Klin

2012

Projekt pútnického areálu a fary Krivá

2012

Vila v Limbachu pod vinohradmi

2011

Vily v Košiciach, Semerovciach a v Bratislave

2011

Projekt rekreačného areálu VÝVRAT

2010

Zájazd Cechu Architektov na Bienále Architektúry v Benátkach - zúčastnilo sa 18 architektov

2010

Pilotný vzorový projekt areálu IBV - Kalvária Ružomberok spolu s architektami Cechu Architektov

2010

Do ateliéru prichádza na stáž Gonzalo Elias Basurto - architekt z Chile, študoval a pracoval v Los Angeles, USA

2010

Vila v Limbachu - projekt a realizácia

2009

Založenie Cechu Architektov. Martin Bišťan bol zvolený za cechmajstra

2009

Vydanie knihy - Monografia mesta Ružomberok - autor časti o architektúre mesta

2008

Interiér hotela Crowne Plaza Bratislava

2008

Nominácia na cenu CE-ZA-AR: Polyfunkčný dom Bajkalská

2008

Štúdia vstupného objektu do UVN Ružomberok

2008

Štúdia Vily Limba na Štrbskom Plese

2008

Účasť vo veľkej súťaži na dostavbu Grand hotela Praha v Tatranskej Lomnici

2007

Rekonštrukcia areálu národnej kultúrnej pamiatky Pongracovska Kúria v Liptovskej Ondrašovej

2007

Areál firmy MTS - Bosch Rexroth v obci Krivá na Hornej Orave, projekt a začiatok realizácie

2007

Štúdia Vily Limba na Štrbskom Plese (depandance Hotela Kempinsky)

2007

Začiatok úzkej spolupráce so štúdiom B52 v Bratislave na veľkých projektoch – Ján Luky Lukáč

2006

Do atelieru prichadza Michal Vierik

2005

Projekt bytového domu AXTON – Bajkalská Bratislava

2005

Do ateliéru prichádza Juraj Záhorec a Milan Jurčík. Stano Šutvaj odchádza a zakladá ateliér A02 v Dolnom Kubíne.

2005

Aktualizácia územného plánu Ružomberok

2005

Územný plán Donovaly

2004

Nominácia Hotela Tri studničky na cenu CE-ZA-AR 2004

2004

Interiér Hotela Crown Plaza (Bývalý Hotel Fórum) v Bratislave; spoluautori: architekti Zuzana Cambelová, Stano Šutvaj, Marián Švec, Róbert Weidlich; realizácia 2005

2004

Projekty horských chát Donovaly - realizácia 2005

2003

Rozpracované projekty a realizácie viacerých verejných a polyfunkčných stavieb v Bratislave a Prešove

2002

I. odmena v súťaži na riešenie predstaničného priestoru Hlavnej Stanice ŽSR v Bratislave - spoluautori architekt Stano Šutvaj a architekt Marián Švec.

2002

Do ateliéru prichádza Stano Jaššák.

2002

Novostavba kláštora Školských Sestier OSF v Ružomberku nominovaná v roku 2002 na cenu Dušana Jurkoviča. Spoluautori architekti Stano Šutvaj a Peter Abonyi.

2002

Projekt a realizácia hotela Tri Studničky, Demänovská dolina, spoluautori architekt Stano Šutvaj a architekt Marián Švec. Nominované v roku 2002 na cenu Dušana Jurkoviča.

1999-2001

Do ateliéru prichádzajú architekti Stano Šutvaj a Marián Švec.

1998-1999

Prestavba námestia Slobody v Ružomberku a následná realizácia námestia.

1997

Účasť na výstave Salón Architektov 97 v Bratislave

1997

Účasť na výstave Cena Dušana Jurkoviča 97, Bratislava, Banská Bystrica

Architektúra strednej a východnej Európy rokov 90 tych, Lipsko, Peking, Paríž, Londýn, Viedeň

1997

Získali sme cenu Dušana Jurkoviča za Kostol Božského Srdca v Lomnej.

1994-1997

Členmi, alebo spolupracovníkmi ab ateliéru sú architekti bratia Rasťo a Martin Gromnicovci, Robert Weidlich a Paľo Horváth

1995

Účasť na výstave Salón Architektov 95 v Bratislave

1994

Projekt a realizácia kostola sv.Petra a Pavla v Hôrke nad Váhom, spoluautor Rasťo Gromnica

1993-1994

Územný plán Ružomberok, spoluautor Ján Petrek

1993-1994

Po odchode architekta Petra Abonyiho obnovuje ab ateliér a sťahuje sa do vlastnej budovy. Do ateliéru prichádza Beáta Jarottová

1993

Projekt kostola a pastoračného centra v Piešťanoch s architektom Ivanom Koleničom

1993

Do ateliéru nastúpil Milan Sliačan – zomrel v roku 1995

1993

Projekt a začiatok realizácie Kostola Božského Srdca v Lomnej, spoluautor architekt Peter Abonyi

1993

Účasť na výstave Salón Architektov 93 v Bratislave

1992

V marci zakladá ab ateliér, s architektom Petrom Abonyim

1992

Účasť na Prvej konferencii o sakrálnej architektúre v Dolnom Smokovci

1990

Spoluautor typológie sakrálnych stavieb (konzultácie s profesorom Ladislavom Hanusom)

1985-1992

PRÚOCR Bratislava, ateliér Ružomberok

Spolupráca na projektoch obnovy hotelov Tatranskej Lomnice a v Jasnej, spolupráca na centrálnej budove Eurocampu FICC Tatranská Lomnica – autor architekt Kramár

Spoluautor kláštora v Topoľčanoch - architekt Hildebrand, Rakúsko

Spolupráca s architektom Dahindenom, Švajčiarsko

1983

Rekonštrukcia rímsko-katolíckeho kostola v Starom Smokovci (spolu s výtvarníkom - národným umelcom Vincentom Hložníkom)

1980-1985

Celprojekt Ružomberok

Súťaže

2014

Hotel Jasná

I. miesto v architektonickej súťaži
(do realizácie išiel projekt z druhého miesta)

2011

Rekreačný areál Vývrat

Medzinárodná architektonická súťaž 21 tímov zo siedmich krajín
II.Miesto

2010

Hotel ROZSUTEC - Vrátna dolina

rekonštrukcia a kompletná realizácia s interiérom vrátane wellnessu. Projekt a realizácia 2010-2012.
Stavba získala cenu Stavbu roka 2014 - Cenu verejnosti.

2008

Banka a CAFÉ J&T Starý Smokovec

rekonštrukcia a interiér časti hotela Grand Projekt a realizácia interiéru 2009 - interiér ocenený v médiach

2008

Dostavba areálu Grand Hotela Praha v Tatranskej Lomnici

Vyzvaná architektonická súťaž - projekt je pozastavený

2007

Vila LIMBA, Štrbské Pleso - depandance hotela Kempinsky *****

I. miesto v architektonickej súťaži
projekt je v realizácii

2007

Areál Pongrácovskej Kúrie - Liptovská Ondrašová

Komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky a prístavba hotela Vyzvaná Architektonická súťaž I.Miesto Areál je v realizácii

2005

Hotel CROWNE PLAZA Bratislava - interiér hotela

realizácia vrátane interiéru nominácia na cenu Stavba roka 2006

2004

Hotel Tri studničky, Demänovská dolina

realizácia hotela vrátane interiéru nominácia na cenu CE-ZA-AR, za rok 2004 a 2008

2001

Riešenie Hlavnej stanice a predstaničného priestoru

architektonicko-urbanistická stúdia odmena

2001

Pobočky Unibanky

architektonická súťaž VI. miesto

1999

Rímsko-katolícky kostol, Prievidza Zápotôčky

architektonická súťaž II. miesto

1998

Interiéry riaditeľstva fy Martimex Omega v Martine

I. miesto, realizácia: 1998

1997

Rímsko-katolícky farský kostol - Hôrka nad Váhom

architektonická súťaž I. miesto realizácia: 1998

1997

Námestie Slobody v Ružomberku

I. miesto v architektonickej súťaži
realizácia: 1998

1993

Rímsko-katolícky farský kostol a pastoračné centrum v Piešťanoch

medzinárodná architektonická súťaž
I. miesto (23 zúčastnených, 4 nemecké a rakúske) spoluautor: architekt Ivan Kolenič realizácia: 1994 - 2000

1990

Pastoračné centrum - Dolný Kubín Brezovec

architektonická súťaž II. miesto spoluautor: architekt Jozef Hýravý

1990

Rímsko-katolícky kostol v Medzibrodí nad Oravou

I. miesto, realizácia: 1991-93

1989

Rímsko-katolícky kostol vo Svite

I. miesto
spoluautor: architekt Jozef Hýravý

1988

Ubytovacie zariadenie stredísk CR pre MO SR Bratislava

II. miesto (prvé nebolo udelené)
spoluautor: architekt Igor Maťaťa

Medadila Jurkovič

Cena Dušana Jurkoviča

V roku 1997 získal Ing. arch. Martin Bišťan cenu Dušana Jurkoviča, ktorá je najprestížnejším ocenením pre architektov na Slovensku.

Bola udelená za stavbu rímsko-katolíckeho kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Lomnej na Orave

CE-ZA-AR

Martin Bišťan a práce AB-ATELIERU boli 4x nominované na cenu CE-ZA-AR.