Administratívna budova AB 3 – MTS Krivá

Architektonické riešenie navrhovanej AB3 je komponované v štýle už zrealizovaných stavieb v areáli, s využitím najmodernejších technológii a s akceptovaním nových požiadaviek vedenia firmy. Architektúra je nevtieravá, dôstojná, podriadená priestorovým...

Pozri projekt

Areál strojárskej firmy MTS Krivá

Nový areál MTS Krivá sa nachádza pred obcou, priamo pri štátnej ceste Dolný Kubín – Trstená. Firma je lídrom v robotických technológiach, a preto sme areál poňali ako sofistikovanú kompozíciu...

Pozri projekt