Kostol Božského Srdca a farská budova

Autori získali za toto dielo cenu Dušana Jurkoviča Kostol centrálnej dispozície je umiestnený na svahovitom pozemku na osi obecného cintorína. Dominantou kompozície je kužeľovitá strecha a výrazná veža tvaru valca....

Pozri projekt

Kostol Panny Márie

Stavba bola realizovaná podľa víťazného návrhu zo súťaže. Kostol Panny Márie, pomocnice kresťanov, je situovaný na rovinatom pozemku v centre obce. Os je komponovaná severojužne. Kompozícia štvorca a kruhu vrcholí...

Pozri projekt