Administratívna budova AB 3 – MTS Krivá

Popis projektu

Architektonické riešenie navrhovanej AB3 je komponované v štýle už zrealizovaných stavieb v areáli,
s využitím najmodernejších technológii a s akceptovaním nových požiadaviek vedenia firmy.
Architektúra je nevtieravá, dôstojná, podriadená priestorovým danostiam pozemku a odstupovým vzdialenostiam.
Kompozícia budovy je rozdelená horizontálne na tri časti.
Prvou časťou je výrazný nástup a hmota prízemia s priehľadom do krytého zeleného átria, ktoré prechádza cez všetky nadzemné podlažia budovy.
Druhou horizontálne pôsobiacou časťou, je trojpodlažný blok kancelárií s kapacitou 3 x 33 miest. Celková kapacita navrhovanej AB3 bude 109 pracovných miest.

Klient:

MTS Krivá

Miesto realizácie:

Krivá

Rok realizácie:

2018-2020

Autor:

Martin Bišťan , Radoslav Kurucz , Peter Sálus

Podobné projektyVšetky projekty