Pomník Jána Pavla II – Námestie Oravská Polhora

Popis projektu

Myšlienka nového námestia v Oravskej Polhore sa v obci kryštalizovala už dlhé roky. Hlavným impulzom, okolo ktorého sa námestie začalo rozvíjať, bola stavba nového farského kostola najsvätejšieho Božského Srdca, ktorý bol dokončený v roku 1971. Projektantom bol košický architekt Jozef Obušek.
Výhodná poloha, okolie, spoločná os s kostolíkom pri hlavnej ceste, ktorý bol postavený v roku 1928 a postupne stúpajúce návršie k farskému kostolu, vytvorili prirodzené urbanistické predpoklady ku kreovaniu nového centrálneho námestia v obci. Pred troma rokmi obec a farnosť vysporiadali a scelili pozemky na hornej ploche námestia, čím vznikla súvislá obdĺžniková plocha pod farským kostolom. V tom čase nemala farnosť k dispozícii žiadnu štúdiu budúceho rozvoja tohto územia, a preto sa obec v spolupráci s farským úradom, rozhodla túto plochu vyasfaltovať, čím vzniklo parkovisko s kapacitou 200 miest.
Na základe oslovenia veriacimi z obce sme vypracovali komplexný urbanisticko - architektonický návrh riešenia celého priestoru námestia.
Spolu s našim priateľom, akademickým sochárom Štefanom Hudzíkom, sme vytvorili model priestoru námestia s detailným osadením novej bronzovej sochy.
Táto idea sa úspešne zrealizovala v roku 2011 slávnostnou posviackou areálu, ktorú vykonal poľský kardinál Diviš.
Výnimočnú kvalitu tohto sochárskeho diela Štefana Hudzíka, viac krát ocenila odborná verejnosť na Slovensku aj v zahraničí.

Klient:

Veriaci obce Oravská Polhora

Miesto realizácie:

Oravská Polhora

Rok realizácie:

štúdia 2010 , Projekt 2010 , Realizácia 2011

Autor:

Martin Bišťan , Štefan Hudzík

Spolupráca:

Štefan Hudzík : bronzová socha Jána Pavla II ,

Gonzalo Elias Basurto : 3D model areálu ,

Michal Tyrol ,

Juraj Záhorec ,

Podobné projektyVšetky projekty