Tri vily Bratislava

Popis projektu

Novostavba troch rodinných víl je situovaná na hornej hrane svahu pozemku.
Pozemok tvorí bývalý vyťažený kameňolom, ktorý z jemného spádu prechádza do extrémne strmého svahu,
ktorý klesá k existujúcej zástavbe IBV na spodnej strane parcely.
Výhľady, južná dispozícia a prírodné prostredie lokality je jedinečné a krajinársky veľmi cenné.
Architektonicky ide o výnimočnú stavbu v extrémnych zakladacích a svahových podmienkach.
Vzhľadom na prírodné pomery a slnečnú dispozíciu, sme sa rozhodli zakomponovať vily tak,
aby plynule splynuli s prostredím, a aby bola vhodne využitá ich južná orientácia.

Miesto realizácie:

Bratislava

Rok realizácie:

štúdia 2018

Autor:

Radoslav Kurucz , Martin Bišťan

Spolupráca:

Michal Vierik

Podobné projektyVšetky projekty