Administratívna budova Krivá

Popis projektu

Vzhľadom na rýchly rozvoj firmy MTS,spol. s r.o. Krivá, ktorý generuje nové pracovné príležitosti pre celú hornú Oravu, je nutné uvažovať o
novej administratívnej budove, ktorá by zastrešila cca 90 až 110 nových pracovníkov.
V roku 2017 bola spracovaná prvá štúdia na túto administratívnu budovu, ale v menšom rozsahu.
Na základe nových skutočností a potreby zmeniť koncept novej budovy, sa v júni 2018 rozhodol investor vypísať
vyzvanú architektonicko – urbanistickú súťaž na nové riešenie AB3 v kontexte s novým urbanizmom existujúceho areálu firmy.

Klient:

MTS, sro Krivá

Miesto realizácie:

Krivá

Rok realizácie:

2018 Súťažný návrh

Autor:

Martin Bišťan , Radoslav Kurucz , Peter Sálus

Podobné projektyVšetky projekty