Aquapark Martin

Popis projektu

Národná rada Slovenskej republiky ustanovila zákonom č. 241/1994 mesto Martin za centrum národnej kultúry . Z občianskej vybavenosti mestu chýba priestor pre celoročné športové a relaxačné vyžitie. Zvlášť je citeľná absencia vodných plôch a bazénov. Navrhovaný areál FATRARELAX kompletne rieši tieto chýbajúce funkcie, a to v rozsahu, ktorý podstatne presahuje plochu spádového územia okresu.
V rámci územia, ktoré je súčasťou Záturčia , navrhujeme areál aqua parku FATRARELAX, ktorý svojím rozsahom môže pokryť nielen potreby mesta Martin, ale aj širokej spádovej oblasti okresu a okolia. Táto funkcia je plne v súlade s UPN Mesta a UPN zóny Záturčie. Navrhovaná kapacita Aquaparku je 1000 návštevníkov denne. Kapacita hotelových služieb bude 200 lôžok vrátane medicínskej vybavenosti a špecializovaných služieb kúpeľného charakteru.

Rok realizácie:

Štúdia 2017

Autor:

Martin Bišťan , Matúš Bišťan , Radoslav Kurucz , Juraj Záhorec , Róbert Weidlich

Spolupráca:

Michal Vierik

Podobné projektyVšetky projekty