Kaplnka Párnica

Popis projektu

Túžbou veriacich obce Párnica je, už dlhé roky, realizovať kaplnku, lebo v obci nie sú dôstojné priestory na slúženie svätej omše a vysluhovanie sviatostí.
Cirkvi patrí pozemok na rázcestí na ktorom stojí kamenná budova sýpky, ktorá nie je pamiatkovo chránená.
Pozemok je v pomerne prudkom svahu a má jednoznačne východozápadnú orientáciu, ktorá je ideálna pre umiestnenie novostavby kaplnky a jej nevyhnutného zázemia.
Po konzultáciach s veriacimi a správcom farnosti, sme dospeli k dvojpodlažnej koncepcii budovy, ktorá bude mať v suteréne, ktorý by bol zarezaný do svahu, priestory pre sakristiu, sklad a stretávanie veriacich. Na prízemí, ktoré je bezbariérovo prístupné z hornej komunikácie je samotný sakrálny priestor kaplnky, ktorá je orientovaná na východ s priehľadom do krásnej zelene záhrady.
Genius loci miesta pre novú Kaplnku je nesporný a v kontakte s osadením na os záhrady , a to východo – západným smerom, v kombinácii so štíhlou sedlovou strechou, je veľmi urbanisticky pôsobivý. Preto aj miesto lokalizácie je mimoriadne vhodné a s okolitou zástavbou bude tvoriť jeden funkčný celok. Prístup z komunikácie a parkoviska je prevádzkovo výhodné a pre návštevníkov užívateľsky ideálne.

Klient:

Veriaci obce Párnica

Miesto realizácie:

Párnica

Rok realizácie:

2017

Autor:

Radoslav Kurucz , Martin Bišťan

Podobné projektyVšetky projekty