Kláštor Františkánok OSF – Ružomberok

Myšlienka výstavby nového kláštora františkánok OSF v Ružomberku žila v reholi už aspoň 50 rokov. Až predstavená školských sestier sr. Viliama Mihalusová, bola tá, ktorá iniciovala výstavbu. Boli sme oslovení...

Pozri projekt

Kaplnka Párnica

Túžbou veriacich obce Párnica je, už dlhé roky, realizovať kaplnku, lebo v obci nie sú dôstojné priestory na slúženie svätej omše a vysluhovanie sviatostí. Cirkvi patrí pozemok na rázcestí na...

Pozri projekt

Chata na Vlčej Skale – rekonštrukcia

Chata na Vlčej Skale v Trlenskej doline bola postavená v roku 1936 z iniciatívy Andreja Hlinku, ako vzdelávacie zariadenie pre jezuitskú rehoľu. Nachádza sa v krásnom prírodnom prostredí chránenej krajinnej...

Pozri projekt

Kostol Božského Srdca a farská budova

Tento areál bol projektovaný a realizovaný v dvoch etapách. V prvej etape sme na mieste bývalej kaplnky navrhli kostol. Kostol centrálnej dispozície je umiestnený na svahovitom pozemku na osi obecného...

Pozri projekt

Kostol Panny Márie

Stavba bola realizovaná podľa víťazného návrhu zo súťaže. Kostol Panny Márie, pomocnice kresťanov, je situovaný na rovinatom pozemku v centre obce. Os je komponovaná severojužne. Kompozícia štvorca a kruhu vrcholí...

Pozri projekt