Kostol Božského Srdca a farská budova

Popis projektu

Autori získali za toto dielo cenu Dušana Jurkoviča

Kostol centrálnej dispozície je umiestnený na svahovitom pozemku na osi obecného cintorína. Dominantou kompozície je kužeľovitá strecha a výrazná veža tvaru valca. Objekt je dvojpodlažný z dvoch tretín drevený. Nosné prvky sú drevené lepené väzníky.Novostavba farskej budovy bude situovaná na pozemku na východ od kostola, hneď vedľa rozptylnej plochy námestia zboku kostola. Dnes tu stojí klasický sedliacky dvor v tvare U, ktorý je v dezolátnom stave. Po asanácii týchto budov vznikne kvalitný pozemok s priamou väzbou na kostolné námestie – ideálny priestor pre novú faru s priamym výhľadom na kostol. Genius loci miesta pre kostol v Lomnej je nesporný a v kontakte s osadením na os cintorína veľmi urbanisticky pôsobivý.

Miesto realizácie:

Lomná

Autor:

Martin Bišťan , Peter Abonyi , Matúš Bišťan , Peter Sálus

Podobné projektyVšetky projekty