Kostol Božského Srdca a farská budova

Popis projektu

Tento areál bol projektovaný a realizovaný v dvoch etapách.
V prvej etape sme na mieste bývalej kaplnky navrhli kostol.
Kostol centrálnej dispozície je umiestnený na svahovitom pozemku na osi obecného cintorína. Dominantou kompozície je kužeľovitá strecha a výrazná veža tvaru valca. Objekt je dvojpodlažný z dvoch tretín drevený.
Nosné prvky sú drevené lepené väzníky.
V roku 1997 sme za túto stavbu získali cenu Dušana Jurkoviča - najvýznamnejšie ocenenie architekta na Slovensku.

V druhej etape sme navrhli pri budove kostola nový areál fary a spoločenského centra.
Iniciátorom tejto myšlienky bol bývalý stavbyvedúci kostola a sponzor, Stanislav Žibek.
Novostavba farskej budovy bude situovaná na pozemku na východ od kostola, hneď vedľa rozptylnej plochy námestia zboku kostola. Dnes tu stojí klasický sedliacky dvor v tvare U, ktorý je v dezolátnom stave. Po asanácii týchto budov vznikne kvalitný pozemok s priamou väzbou na kostolné námestie – ideálny priestor pre novú faru s priamym výhľadom na kostol.
Genius loci miesta pre kostol v Lomnej je nesporný a v kontakte s osadením na os cintorína veľmi urbanisticky pôsobivý.

Klient:

Veriaci obce Lomná

Miesto realizácie:

Lomná

Autor:

Prvá etapa - Kostol , 1993 - 96 , Peter Abonyi , Martin Bišťan , Druhá etapa - Farská budova , 2013-14 , Matúš Bišťan

Spolupráca:

Peter Sálus - spolupráca na štúdii farskej budovy

Podobné projektyVšetky projekty