Námestie Slobody – Ružomberok

Popis projektu

Prítomnosť nášho mesta a jeho budúci a pripravovaný rozvoj , presvedčivo dokumentujú kvalitu spracovania územného plánu z roku 1993 – 4 a jeho
regulatívov , ktoré sa práve realizujú v CMZ mesta. Jedným z hlavných počinov za posledných 30 rokov je realizácia nového námestia Slobody , ktorá priamo nadväzuje na UPN. Námestie je komponované do troch základných rovín. Prvá je znížená relaxačná a prezentačná plocha tzv. „oko“ , ktoré dvorí výtvarné a komunikačné centrum. Vznikla tak obdoba Hyde parku – symbol demokracie a slobody. Na osvetľovacích kockách z liatiny sú umelecké reliéfy slobody, ktoré vytvorili deti z umeleckej školy. Druhou plochou je samotný park s pomníkom a upravenou zeleňou. Treťou rovinou je predpolie okresného úradu so zeleňou a celkovou ilumináciou diela a stavby OU. Vznikom tohto námestia vznikol v meste relaxačný a stretávací priestor pre deti , mládež a dospelých . Výtvarným akcentom „ Oka“ je umelecky stvárnená žľabová fontána s voľným prepadom a osvetlením. Autormi fontány sú Martin Bišťan a Robert Weidlich.
V roku 2008 došlo, zo strany mesta, k nepochopiteľnému zásahu do námestia, keď sa tu povolila výstavba herne a kaviarne.

Klient:

Mesto Ružomberok

Rok realizácie:

1997 - 98

Autor:

Martin Bišťan , Peter Abonyi , Róbert Weidlich

Podobné projektyVšetky projekty