UPN a doplnky Donovaly

Popis projektu

ÚPN RZ KSCR Donovaly rieši dobudovanie špecifickej športovej a relaxačnej vybavenosti strediska cestovného ruchu v severnej časti územia obce medzi cestou I/59 a katastrálnou hranicou.
Riešenie sa vzťahu na pripravované stavby a siete a na ich funkčné a priestorové vzťahy v lokalitách: Staré Donovaly, Madlušová, osada Mistríky, Široká, centrum Pod Magurou, rekreačná osada Pod Magurou, Litvovské, Ploštiny, Cúdenice, Nová hoľa a osada Mišúty. Riešenie pohybových peších trás zahrňuje celý priestor južného úbočia výšin Nová hoľa a Predný Zvolen.

V lokalitách Staré Donovaly, osady Mistríky, Široká, centrum Pod Magurou, rekreačná osada Magura, Litvorské a osada Mišúty sú riešené okrajové polohy už jestvujúcej zástavby. V lokalitách Litvovské, Nová hoľa, Ploštiny a Cúdenice sú riešené intenzívne rekreačne využívané plochy.

Klient:

Obec Donovaly

Rok realizácie:

2006-07

Autor:

Martin Bišťan , Milan Žuffa

Spolupráca:

Doprava - Jozef Sliacky ,

Energetika - Milan Jurčík ,

Vodné hospodárstvo - Jana Rechtoríková ,

PPF - Jozefína Omastová ,

Podobné projektyVšetky projekty