Územný plán mesta Ružomberok

Popis projektu

Hlavným cieľom riešenia bolo spracovať nový územný plán, ktorý vytvorí priestor pre maximálny variant dynamického rozvoja mesta, v súlade s krajinným , územnotechnickým, kultúrnospoločenským a ekonomickým potenciálom územia.
V rámci samotného územného plánu bol spracovaný aj
SKI – Park Malino Brdo , ktorého súčasný prínos je pre mesto a región evidentný.
Mesto bolo navrhované v troch prognostických rovinách : do 10 rokov , do 25 rokov a výhľad do 40 rokov.
Hlavným prínosom je postupná orientácia mesta na turistický ruch a na hlavný urbanisticko dopravný uzol severného Slovenska.
Riešeným územím je celý jeho kataster s rozlohou 12 698 ha.

Klient:

Mesto Ružomberok

Rok realizácie:

1993 - 94

Autor:

Martin Bišťan , Rastislav Gromnica , Ján Petrek

Podobné projektyVšetky projekty